• Thành viên diễn đàn cần post bài đúng chuyên mục, đúng nội quy nếu không sẽ bị BQT xóa bài, Band IP và Domain.
 • Hướng Dẫn Quy Trình Làm Cồn Thạch

  Discussion in 'Rao vặt tổng hợp khác' started by tuanpham58, Nov 12, 2017.

  1. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Chuyển Giao Quy Trình Sản Xuất Cồn Thạch cung cấp cho các quán ăn, nhà hàng & đám tiệc . Xin liên hệ SĐT: 077.9625.524 (Mr. Thành). Chi phí tư vấn cho một sản phẩm là năm triệu.
    
  2. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Cồn khô và cồn thạch được sử dụng phổ biến hiện nay tại các quán ăn, đám tiệc, nhà hàng. Việc sử dụng cồn khô và cồn thạch có nhiều thuận lợi nếu so bình gas mini.
    
  3. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Công đoạn sản xuất cồn thạch rất an toàn. Không có sử dụng nhiệt lượng ở công đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất cồn thạch dễ mua.
    
  4. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Sản phẩm cồn thạch có những ưu thế nếu so sánh với dùng cồn khô. Cục cồn thạch mang nhiệt lượng lớn, thời gian cháy rất lâu (ba chục phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn, thuận lợi trong việc vệ sinh bếp cồn. Chính vì vậy ngày nay có nhiều hàng quán và đám tiệc dùng viên cồn thạch.
    
  5. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Tư Vấn Công Thức Làm Cồn Thạch giao đến những đám tiệc và hàng quán . Vui lòng liên hệ Số điện thoại: 077.9625.524 (A. Thành). Chi phí chuyển giao cho 1 sản phẩm: năm triệu đồng.
    
  6. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Cồn khô và cồn thạch được sử dụng phổ biến hiện nay ở những nhà hàng, đám tiệc, quán ăn. Tiêu thụ cồn thạch và cồn khô thuận lợi hơn nếu so bình gas mini.
    
  7. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Quá trình sản xuất cồn thạch rất an toàn. Không dùng đến nhiệt độ ở quá trình sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu để sản xuất dễ dàng tìm.
    
  8. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Sản phẩm cồn thạch mang lại rất nhiều thuận lợi nếu so với sản phẩm cồn khô. Sản phẩm cồn thạch mang lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy lâu hơn (nửa tiếng) và trong quá trình cháy không để lại cặn bã, dễ dàng cho việc vệ sinh bếp cồn. Vì thế hiện tại rất nhiều hàng quán & đám tiệc tiêu thụ sản phẩm cồn thạch.
    
  9. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Tư Vấn Công Nghệ Làm Cồn Thạch phân phối cho các đám tiệc, quán ăn & nhà hàng . Xin liên hệ Số ĐT: 077.9625.524 (Mr. Thành). Chi phí tư vấn cho mỗi sản phẩm là 5 triệu đồng.
    
  10. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Cồn khô và cồn thạch được sử dụng phổ biến hiện nay trong những nhà hàng, đám tiệc & quán ăn. Tiêu thụ cồn khô & cồn thạch tiện dụng nếu so bếp gas mini.
    
  11. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Làm cồn thạch rất là an toàn. Không sử dụng nhiệt lượng ở công đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu dùng sản xuất cồn thạch dễ dàng tìm.
    
  12. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Sử dụng cồn thạch mang lại những ưu điểm nếu so sánh với sản phẩm cồn khô. Viên cồn thạch mang nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu hơn (ba mươi phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn, dễ dàng trong việc rửa bếp cồn. Chính vì thế ngày nay rất nhiều nhà hàng, quán ăn, đám tiệc tiêu thụ viên cồn thạch hơn.
    
  13. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Tư Vấn Công Nghệ Sản Xuất Cồn Khô và Cồn Thạch phân phối cho những nhà hàng, quán ăn và đám tiệc . Liên hệ Số điện thoại: 077.9625.524 (Anh Thành). Chi phí chuyển giao cho mỗi sản phẩm: năm triệu.
    
  14. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Cồn thạch được sử dụng phổ biến hiện nay ở những quán ăn, nhà hàng và đám tiệc. Tiêu thụ cồn khô và cồn thạch có ưu thế hơn so gas.
    
  15. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Quá trình sản xuất cồn thạch rất là an toàn. Không có sử dụng nhiệt lượng ở công đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu dùng để sản xuất rất dễ mua.
    
  16. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Sử dụng cồn thạch có nhiều tiện lợi nếu so với sử dụng cồn khô. Viên cồn thạch cho lượng nhiệt lớn, thời gian cháy lâu hơn (nửa tiếng) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn, dễ dàng cho việc rửa bếp cồn. Vì vậy hiện giờ có nhiều nhà hàng, đám tiệc, quán ăn tiêu thụ viên cồn thạch hơn.
    
  17. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Chuyển Giao Công Nghệ Sản Xuất Cồn Thạch cung cấp cho các đám tiệc, quán ăn và nhà hàng . Vui lòng liên hệ ĐT: 077.9625.524 (Anh Thành). Giá chuyển giao cho 1 sản phẩm là năm triệu.
    
  18. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Cồn khô và cồn thạch được sử dụng phổ biến hiện giờ ở những nhà hàng, đám tiệc, quán ăn. Tiêu dùng cồn thạch có nhiều thuận lợi so bình gas.
    
  19. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Công đoạn sản xuất cồn thạch thì an toàn và đơn giản. Không có sử dụng đến nhiệt trong quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu để sản xuất dễ dàng mua.
    
  20. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Sử dụng cồn thạch mang lại các tiện lợi nếu so với sử dụng cồn khô. Cục cồn thạch cung cấp nhiệt lượng lớn, thời gian cháy lâu hơn (ba chục phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn bả, dễ dàng trong việc tẩy rửa bếp. Do đó hiện giờ có nhiều đám tiệc, hàng quán dùng cục cồn thạch hơn.
    
  21. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Tư Vấn Công Thức Sản Xuất Cồn Khô và Cồn Thạch phân phối đến những tiệc tùng, nhà hàng, quán ăn . Liên hệ SĐT: 077.9625.524 (Mr. Thành). Chi phí chuyển giao cho 1 sản phẩm là năm triệu đồng.
    
  22. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Cồn khô được sử dụng phổ biến hiện tại tại những hàng quán, đám tiệc. Sử dụng cồn khô và cồn thạch có ưu thế hơn so bình gas mini.
    
  23. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Làm cồn thạch rất đơn giản. Không có dùng nhiệt độ trong giai đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu sử dụng sản xuất rất dễ mua.
    
  24. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Sử dụng cồn thạch mang lại nhiều ưu thế nếu so với sản phẩm cồn khô. Viên cồn thạch cho nhiệt lượng lớn, thời gian cháy rất lâu (30 phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn bã, thuận lợi cho việc tẩy rửa bếp. Do đó hiện giờ rất nhiều quán ăn, đám tiệc và nhà hàng tiêu thụ cục cồn thạch.
    
  25. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Chuyển Giao Công Thức Sản Xuất Cồn Thạch giao cho các đám tiệc và hàng quán . Xin liên hệ Số điện thoại: 077.9625.524 (Mr. Thành). Chi phí hướng dẫn cho 1 sản phẩm là năm triệu.
    
  26. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Cồn khô & cồn thạch được tiêu thụ rộng rãi hiện giờ ở những quán ăn, nhà hàng, đám tiệc. Việc dùng cồn thạch và cồn khô có nhiều thuận lợi so bếp gas.
    
  27. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Quy trình sản xuất cồn thạch thì đơn giản và an toàn. Không có sử dụng đến nhiệt độ trong quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu để sản xuất dễ dàng tìm.
    
  28. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Viên cồn thạch có các ưu thế so với sử dụng cồn khô. Viên cồn thạch cho lượng nhiệt lớn, thời gian cháy lâu hơn (ba mươi phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn, tiện lợi cho việc rửa bếp. Chính vì thế hiện nay có rất nhiều quán ăn, đám tiệc và nhà hàng dùng sản phẩm cồn thạch hơn.
    
  29. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Tư Vấn Công Thức Sản Xuất Cồn Thạch cung cấp cho những đám tiệc, nhà hàng và quán ăn . Vui lòng liên hệ ĐT: 077.9625.524 (Mr Thành). Giá tư vấn cho một sản phẩm là 5 triệu đồng.
    
  30. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Cồn thạch rất được ưa chuộng hiện giờ trong những hàng quán, đám tiệc. Tiêu dùng cồn khô & cồn thạch có nhiều thuận lợi nếu so bếp gas.
    
  31. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Giai đoạn sản xuất cồn thạch rất là đơn giản. Không sử dụng đến nhiệt độ khi giai đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu dùng sản xuất dễ dàng mua.
    
  32. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Sản phẩm cồn thạch mang lại nhiều ưu thế nếu so với dùng cồn khô. Cục cồn thạch cho nhiệt lượng lớn, thời gian cháy lâu hơn (nửa tiếng) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn, thuận lợi trong việc tẩy rửa bếp cồn thạch. Vì thế ngày nay có rất nhiều đám tiệc, nhà hàng và quán ăn tiêu thụ cục cồn thạch hơn.
    
  33. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Tư Vấn Công Nghệ Làm Cồn Thạch cung cấp đến các quán ăn, đám tiệc & nhà hàng . Xin liên hệ Số ĐT: 077.9625.524 (Mr. Thành). Chi phí hướng dẫn cho 1 sản phẩm: 5 triệu đồng.
    
  34. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Cồn thạch và cồn khô được ưa chuộng hiện tại trong các đám tiệc, hàng quán. Xài cồn khô tiện dụng hơn nếu so sánh bình gas mini.
    
  35. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Quá trình sản xuất cồn thạch rất là đơn giản. Không có dùng nhiệt khi công đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu để sản xuất cồn thạch dễ dàng tìm.
    
  36. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Sử dụng cồn thạch mang lại rất nhiều ưu thế so với sản phẩm cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cung cấp nhiệt lượng lớn, thời gian cháy lâu (ba mươi phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bã, dễ dàng cho việc làm vệ sinh bếp. Do đó hiện nay nhiều đám tiệc, quán ăn và nhà hàng sử dụng viên cồn thạch hơn.
    
  37. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Tư Vấn Công Thức Làm Cồn Khô và Cồn Thạch giao cho các quán ăn, đám tiệc & nhà hàng . Liên hệ SĐT: 077.9625.524 (A. Thành). Giá chuyển giao cho một sản phẩm là 5 triệu.
    
  38. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Cồn thạch được tiêu dùng nhiều hiện tại ở những quán ăn, nhà hàng, đám tiệc. Sử dụng cồn khô và cồn thạch có nhiều thuận lợi nếu so sánh bình gas.
    
  39. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Sản xuât cồn thạch rất an toàn. Không sử dụng đến nhiệt lượng khi quá trình sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu để sản xuất rất dễ mua.
    
  40. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Sản phẩm cồn thạch có nhiều thuận lợi so với sử dụng cồn khô. Cục cồn thạch mang lượng nhiệt lớn, thời gian cháy lâu hơn (nửa tiếng) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn, thuận lợi cho việc rửa bếp cồn. Vì vậy hiện tại rất nhiều nhà hàng, đám tiệc và quán ăn dùng viên cồn thạch.
    
  41. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Hướng Dẫn Quy Trình Sản Xuất Cồn Khô và Cồn Thạch cung cấp cho các quán ăn, nhà hàng & đám tiệc . Liên hệ Số điện thoại: 077.9625.524 (Anh Thành). Chi phí hướng dẫn cho một sản phẩm là 5 triệu đồng.
    
  42. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Cồn khô rất được ưa chuộng hiện tại ở các nhà hàng, đám tiệc và quán ăn. Sử dụng cồn khô tiện dụng so gas.
    
  43. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Sản xuât cồn thạch rất an toàn. Không sử dụng nhiệt lượng ở công đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu sử dụng để sản xuất cồn thạch rất dễ dàng mua.
    
  44. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Sản phẩm cồn thạch mang lại các ưu điểm nếu so với sản phẩm cồn khô. Viên cồn thạch cung cấp nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu (ba mươi phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn, dễ dàng cho việc làm sạch bếp. Do đó hiện nay có nhiều đám tiệc, nhà hàng & quán ăn dùng cục cồn thạch.
    
  45. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Hướng Dẫn Công Thức Sản Xuất Cồn Thạch và Cồn Khô phân phối đến các nhà hàng, quán ăn và đám tiệc . Xin liên hệ Số ĐT: 077.9625.524 (Mr Thành). Chi phí hướng dẫn cho mỗi sản phẩm: 5 triệu đồng.
    
  46. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Cồn thạch & cồn khô rất được ưa chuộng hiện giờ ở những nhà hàng, quán ăn & đám tiệc. Dùng cồn thạch & cồn khô có ưu thế hơn so bình gas mini.
    
  47. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Quá trình sản xuất cồn thạch rất đơn giản. Không có dùng nhiệt độ ở quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu dùng sản xuất dễ tìm.
    
  48. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Sử dụng cồn thạch mang lại nhiều thuận lợi nếu so với sử dụng cồn khô. Cục cồn thạch cung cấp nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy rất lâu (nửa tiếng) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn, thuận lợi trong việc làm sạch bếp cồn thạch. Chính vì vậy ngày nay có rất nhiều đám tiệc, quán ăn và nhà hàng sử dụng viên cồn thạch.
    
  49. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Tư Vấn Quy Trình Sản Xuất Cồn Thạch giao cho các nhà hàng, quán ăn và đám tiệc . Vui lòng liên hệ Số ĐT: 077.9625.524 (Anh Thành). Giá chuyển giao cho một sản phẩm là 5 triệu.
    
  50. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Cồn khô & cồn thạch được sử dụng phổ biến hiện nay trong các đám tiệc, quán ăn & nhà hàng. Việc dùng cồn khô & cồn thạch tiện lợi hơn nếu so sánh bình gas mini.
    
  51. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Công đoạn sản xuất cồn thạch rất đơn giản. Không có sử dụng nhiệt độ ở giai đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu dùng để sản xuất cồn thạch rất dễ mua.
    
  52. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Dùng cồn thạch mang lại những tiện lợi so với sử dụng cồn khô. Viên cồn thạch mang lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy lâu hơn (ba mươi phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bả, tiện lợi cho việc tẩy rửa bếp cồn thạch. Chính vì vậy hiện giờ rất nhiều quán ăn, nhà hàng & đám tiệc dùng sản phẩm cồn thạch.
    
  53. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Chuyển Giao Công Thức Làm Cồn Thạch và Cồn Khô cung cấp đến các nhà hàng, tiệc tùng, quán ăn . Liên hệ ĐT: 077.9625.524 (Mr. Thành). Chi phí tư vấn cho một sản phẩm là 5 triệu đồng.
    
  54. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Cồn khô và cồn thạch được tiêu dùng nhiều hiện tại tại những hàng quán và đám tiệc. Việc dùng cồn thạch & cồn khô có nhiều thuận lợi so bếp gas mini.
    
  55. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Sản xuât cồn thạch rất là đơn giản. Không có sử dụng đến nhiệt độ khi quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng sản xuất cồn thạch rất dễ dàng mua.
    
  56. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Sử dụng cồn thạch có những thuận lợi nếu so sánh với dùng cồn khô. Cục cồn thạch mang nhiệt lượng lớn, thời gian cháy lâu (30 phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bã, thuận lợi cho việc làm vệ sinh bếp cồn thạch. Do đó hiện giờ nhiều đám tiệc, hàng quán dùng sản phẩm cồn thạch hơn.
    
  57. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Chuyển Giao Công Thức Làm Cồn Thạch và Cồn Khô cung cấp đến những quán ăn, nhà hàng & đám tiệc . Xin liên hệ Số ĐT: 077.9625.524 (A. Thành). Giá hướng dẫn cho một sản phẩm: năm triệu.
    
  58. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Cồn khô được sử dụng phổ biến hiện giờ trong những đám tiệc & hàng quán. Việc sử dụng cồn khô và cồn thạch có nhiều ưu điểm nếu so bếp gas.
    
  59. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Công đoạn sản xuất cồn thạch thì an toàn. Không sử dụng đến nhiệt độ ở công đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu sử dụng sản xuất dễ tìm.
    
  60. tuanpham58

   tuanpham58 Member

   Cục cồn thạch có nhiều tiện lợi nếu so với sản phẩm cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cung cấp nhiệt lượng lớn, thời gian cháy lâu hơn (nửa tiếng) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bã, thuận lợi cho việc tẩy rửa bếp cồn thạch. Chính vì thế hiện giờ có rất nhiều quán ăn, nhà hàng, đám tiệc tiêu thụ sản phẩm cồn thạch.
    

  Share This Page

  -->